Avgifter

Behandlingsavgiften ligger på 1000:- för ett besök på en timme.

Avgiften är ej förhandlingsbar och jag har ej någon lägre avgift för kortare tid. Prutare göre sig således icke besvär.

Nya kunder betalar alltid kontant med jämna pengar innan behandlingens början.